japan president praises chandrababu naidu japan president praises chandrababu naidu