bangladesh shock to newzealandbangladesh shock to newzealand